• Seguretat informàtica
  • Web
  • Reparació i venta de material informàtic
  • Cloud computing
  • Xarxes i servidors

Empresa informàtica amb lloc de treball a figueres i amb taller a Borrassà dedicada principalment a les pymes amb 10 anys d’experiència en el sector. Volem oferir als nostres clients un assessorament informàtic per tots els temes que el puguin preocupar a nivell tecnologic.